Translation

English
Nothing to do here
16/180
Context English Polish State
Nothing to do here Nic do zrobienia
Notifications preferences are for configuring which apps make use of notifications, for changing how an app's notifications appear,
and for setting when you do not want to be disturbed by notifications.
Preferencje powiadomień służą do konfiguracji, które programy mogą korzystać z powiadomień, do zmiany, jak powiadomienie
danego programu się prezentuje, oraz do ustawienia, kiedy nie chcesz, aby wyświetlały się powiadomienia.
When apps are installed that have notification options they will automatically appear here. Kiedy są zainstalowane aplikacje które mają opcje powiadomień zostaną one automatycznie wyświetlone tutaj.
Notifications Powiadomienia
Configure notification bubbles, sounds, and notification center Skonfiguruj bąbelki powiadomień, dźwięki oraz centrum powiadomień
Do Not Disturb Nie przeszkadzać
Notifications Center Centrum powiadomień
Sound Dźwięki
Bubbles Bąbelki
While in Do Not Disturb mode, notifications and alerts will be hidden and notification sounds will be silenced. W trybie „Nie przeszkadzać” powiadomienia i ostrzeżenia będą ukryte, a dźwięk powiadomień zostanie wyciszony.
System notifications, such as volume and display brightness, will be unaffected. Nie wpłynie to na takie powiadomienia systemowe jak poziom dźwięku oraz jasność obrazu.
elementary OS is in Do Not Disturb mode elementary OS jest w trybie „Nie przeszkadzać”
Bubbles appear in the top right corner of the display and disappear automatically. Bąbelki pojawiają się w prawym górnym rogu ekranu i znikają automatycznie.
Sounds Dźwięki
Sounds play once when a new notification arrives. Dźwięk odtwarzany jest raz kiedy pojawia się nowe powiadomienie.
Notification Center Centrum powiadomień

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:24
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/pl.po, string 1