Translation

English
Use IMAP Credentials
28/200
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
CalDAV account saved. CalDAV-konto lagt til.
Close Lukk
Could not save configuration Kunne ikke lagre oppsett
Calendars Kalendere
Task Lists Gjøremålslister
Finding available calendars and tasks… Finner tilgjengelige kalendere og gjøremål …
Could not fetch calendars Klarte ikke å hente kalendere
The data provided does not seem to reflect a valid CalDav account. Angitt data ser ikke ut til å være en gyldig e-postkonto.
Username: Brukernavn:
Password: Passord:
Server URL: Tjenernettadresse:
Port: Port:
Encryption: Kryptering:
Refresh Interval in Minutes:
None Ingen
Use IMAP Credentials Bruk IMAP-identitetsdetaljer
No authentication required Ingen identitetsbekreftelse kreves
The data provided does not seem to reflect a valid mail account. Angitt data ser ikke ut til å være en gyldig e-postkonto.
Could not log in. Please verify your credentials. Kan ikke logge inn. Bekreft innloggingsdetaljene dine.
IMAP verification failed: %s IMAP-bekreftelse mislyktes: %s
Real Name Ekte navn
Email E-post
Next Neste
Setting up the e-mail account… Setter opp e-postkontoen…
Could not save the e-mail account Kunne ikke legge til e-postkontoen
Success Vellykket
E-mail account saved. E-postkonto lagret.
Connect Your Online Accounts Koble til dine nettkontoer
Connect online accounts by clicking the icon in the toolbar below. Koble til nettbaserte kontoer ved å klikke på ikonet i verktøyslinjen nedenfor.
CalDAV CalDAV
Calendars and Tasks Kalendere og gjøremål

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/Imap/ImapDialog.vala:113
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 28