Translation

English
CalDAV
6/100
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
None Ingen
Use IMAP Credentials Bruk IMAP-identitetsdetaljer
No authentication required Ingen identitetsbekreftelse kreves
The data provided does not seem to reflect a valid mail account. Angitt data ser ikke ut til å være en gyldig e-postkonto.
Could not log in. Please verify your credentials. Kan ikke logge inn. Bekreft innloggingsdetaljene dine.
IMAP verification failed: %s IMAP-bekreftelse mislyktes: %s
Real Name Ekte navn
Email E-post
Next Neste
Setting up the e-mail account… Setter opp e-postkontoen…
Could not save the e-mail account Kunne ikke legge til e-postkontoen
Success Vellykket
E-mail account saved. E-postkonto lagret.
Connect Your Online Accounts Koble til dine nettkontoer
Connect online accounts by clicking the icon in the toolbar below. Koble til nettbaserte kontoer ved å klikke på ikonet i verktøyslinjen nedenfor.
CalDAV CalDAV
Calendars and Tasks Kalendere og gjøremål
IMAP IMAP
Mail E-post
Add Account… Legg til konto …
Remove this account Fjern denne kontoen
Edit this account Rediger denne kontoen
Remove “%s” from this device Fjern «%s» fra denne enheten
This account will be removed and no longer appear in any apps on this device. Kontoen vil fjernes, og ikke lenger vises i programmer på enheten.
Remove Account Fjern konto
Edit account failed Kunne ikke redigere konto
There was an unexpected error while reading the configuration of '%s'. Uventet feil under lesing av oppsettet til «%s»
Online Accounts Nettkontoer
Manage online accounts and connected applications Håndter nettkontoer og tilknyttede programmer

Loading…

CalDAV
CalDAV
11 months ago
CalDAV
CalDA
11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainView.vala:48 src/Plug.vala:61
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
po/nb.po, string 42