Translation

English
Display %d
10/100
Context English Turkish State
Automatic based on wallpaper Duvar kağıdına göre otomatik
Used across the system by default. Apps can always use their own accent color. Varsayılan olarak sistem genelinde kullanılır. Uygulamalar her zaman kendi vurgu renklerini kullanabilir.
Dock Dock
Focused window is maximized Odaktaki pencere ekranı kapladığında
Focused window overlaps the dock Odaktaki pencere dock'un üstüne geldiğinde
Any window overlaps the dock Herhangi bir pencere dock'un üstüne geldiğinde
Not being used Kullanılmadığı zaman
Primary display: Birincil ekran:
Display: Görünüm:
Icon size: Simge boyutu:
Hide when: Gizle:
Pressure reveal: Hassasiyeti azalt:
Panel Panel
Panel translucency: Panel saydamlığı:
Monitor %d Ekran %d
Display %d Görüntü %d
When the cursor enters the corner of the display: İmleç ekranın köşesine geldiğinde:
Custom command: Özel komut:
Move windows to a new workspace: Pencereleri yeni bir çalışma alanına taşı:
When entering fullscreen Tam ekrana girerken
When maximizing Ekranı kaplarken
Window animations: Pencere animasyonları:
Do nothing Hiçbir şey yapma
Multitasking View Çoklu Görev Görünümü
Maximize current window Geçerli pencereye ekranı kaplat
Show Applications Menu Uygulamalar Menüsünü Göster
Show all windows Tüm pencereleri göster
Switch to new workspace Yeni bir çalışma alanına geç
Execute custom command Özel komut çalıştır
Import Photo… Fotoğrafı İçe Aktar…
Centered Ortala

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/Views/Dock.vala:246
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/tr.po, string 63