Translation

English
Applications
10/120
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Prevent %s from visiting these websites: Forhindre %s fra å besøke disse nettsidene:
Add URL Legg til nettadresse
Add a new URL, for example: google.com Legg til en ny nettadresse, for eksempel: google.no
Invalid URL Ugyldig nettadresse
Weekdays Ukedager
Weekends Helger
From: Fra:
To: Til:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends. Skjermtid for %s vil ikke innskrenkes for denne perioden i helger.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet i helger, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays. Skjermtid for %s vil ikke innskrenkes i denne perioden i helger.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
Search Applications Søk i programmer
Screen Time Skjermtid
Internet Internett
Applications Programmer
My Account Min konto
Other Accounts Andre kontoer
Some settings require administrator rights to be changed Noen innstillinger krever administrasjonsrettigheter for å endres
Screen Time & Limits Skjermtid og grenser
Configure time limits and restrict application usage Sett opp tidsgrenser og begrens programbruk
Limit computer use Begrens datamaskinbruk
Prevent website access Forhindre nettsidetilgang
Prevent application access Forhindre programtilgang
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Screen Time & Limits Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug
Propagated Translated Switchboard/Applications Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/plug/Widgets/ControlPage.vala:54
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 28