Translation

English
Invalid URL
19/110
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
You are not permitted to run this application Du har ikke rettigheter til å kjøre dette programmet.
An administrator has restricted your access to this application. En administrator har begrenset din tilgang til dette programmet.
This computer will lock after %s. Denne maskinen vil låses etter %s.
%lu hour %lu time
%lu minute %lu minutt
Make sure to close all applications before your computer will be locked. Sørg for å lukke alle programmer før datamaskinen låses.
Time left Gjenværende tid
Prevent %s from using these apps: Forhindre %s fra å bruke disse programmene:
Add Prevented Apps… Legg til programmer med begrensninger…
Remove Selected App Fjern valgt program
Clear All Fjern alt
Allow access to these apps with admin permission: Tillat tilgang til disse programmene gitt administratorrettigheter:
Prevent %s from visiting these websites: Forhindre %s fra å besøke disse nettsidene:
Add URL Legg til nettadresse
Add a new URL, for example: google.com Legg til en ny nettadresse, for eksempel: google.no
Invalid URL Ugyldig nettadresse
%s will only be able to log in during this time, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
Weekdays Ukedager
Weekends Helger
From: Fra:
To: Til:
Search Applications Søk i programmer
Screen Time Skjermtid
Internet Internett
Applications Programmer
My Account Min konto
Other Accounts Andre kontoer
Some settings require administrator rights to be changed Noen innstillinger krever administrasjonsrettigheter for å endres
Screen Time & Limits Gjenværende tid
Configure time limits and restrict application usage Sett opp tidsgrenser og begrens programbruk
Limit computer use Begrens datamaskinbruk

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/plug/Views/InternetView.vala:97
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/nb.po, string 16