Translation

/TRANSLATORS: %s is the user's name
English
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends:
108/1200
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Time left Gjenværende tid
Prevent %s from using these apps: Forhindre %s fra å bruke disse programmene:
Add Prevented Apps… Legg til programmer med begrensninger…
Remove Selected App Fjern valgt program
Clear All Fjern alt
Allow access to these apps with admin permission: Tillat tilgang til disse programmene gitt administratorrettigheter:
Prevent %s from visiting these websites: Forhindre %s fra å besøke disse nettsidene:
Add URL Legg til nettadresse
Add a new URL, for example: google.com Legg til en ny nettadresse, for eksempel: google.no
Invalid URL Ugyldig nettadresse
Weekdays Ukedager
Weekends Helger
From: Fra:
To: Til:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends. Skjermtid for %s vil ikke innskrenkes for denne perioden i helger.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet i helger, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays. Skjermtid for %s vil ikke innskrenkes i denne perioden i helger.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
Search Applications Søk i programmer
Screen Time Skjermtid
Internet Internett
Applications Programmer
My Account Min konto
Other Accounts Andre kontoer
Some settings require administrator rights to be changed Noen innstillinger krever administrasjonsrettigheter for å endres
Screen Time & Limits Skjermtid og grenser
Configure time limits and restrict application usage Sett opp tidsgrenser og begrens programbruk
Limit computer use Begrens datamaskinbruk
Prevent website access Forhindre nettsidetilgang
Prevent application access Forhindre programtilgang

Loading…

%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends:
%s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet i helger, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
11 months ago
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends:
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
/TRANSLATORS: %s is the user's name
Flags
c-format
Source string location
src/plug/Views/TimeLimitView.vala:196
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 22