Translation

English
Add Prevented Apps…
38/190
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
You are not permitted to run this application Du har ikke rettigheter til å kjøre dette programmet
An administrator has restricted your access to this application. En administrator har begrenset din tilgang til dette programmet.
This computer will lock after %s. Denne maskinen vil låses etter %s.
%lu hour %lu time
%lu minute %lu minutt
Make sure to close all applications before your computer will be locked. Sørg for å lukke alle programmer før datamaskinen låses.
Time left Gjenværende tid
Prevent %s from using these apps: Forhindre %s fra å bruke disse programmene:
Add Prevented Apps… Legg til programmer med begrensninger…
Remove Selected App Fjern valgt program
Clear All Fjern alt
Allow access to these apps with admin permission: Tillat tilgang til disse programmene gitt administratorrettigheter:
Prevent %s from visiting these websites: Forhindre %s fra å besøke disse nettsidene:
Add URL Legg til nettadresse
Add a new URL, for example: google.com Legg til en ny nettadresse, for eksempel: google.no
Invalid URL Ugyldig nettadresse
Weekdays Ukedager
Weekends Helger
From: Fra:
To: Til:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends. Skjermtid for %s vil ikke innskrenkes for denne perioden i helger.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet i helger, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays. Skjermtid for %s vil ikke innskrenkes i denne perioden i helger.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends: %s vil kun kunne logge inn i dette tidsrommet, og vil automatisk bli utlogget når perioden er over:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/plug/Views/AppsView.vala:60
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 9