Translation

English
Prevent %s from visiting these websites:
41/400
Context English Norwegian Nynorsk State
You are not permitted to run this application Du har ikkje rettar til å køyre dette programmet.
An administrator has restricted your access to this application.
This computer will lock after %s. Denne maskina vil verte låst etter %s.
%lu hour %lu time
%lu minute %lu minutt
Make sure to close all applications before your computer will be locked. Sørg for å lukke alle applikasjonar før datamaskina vert låst.
Time left Gjenverande tid
Prevent %s from using these apps: Hindre %s frå å bruke desse applikasjonane:
Add Prevented Apps… Legg til applikasjonar med avgrensingar…
Remove Selected App Fjern vald applikasjon
Clear All Fjern alt
Allow access to these apps with admin permission: Tillat tilgjenge til desse applikasjonane med administratorrettar:
Prevent %s from visiting these websites: Hindre %s frå å besøke desse nettstadane:
Add URL Legg til URL
Add a new URL, for example: google.com Legg til ein ny URL, til dømes: NRK.no
Invalid URL Ugyldig nettadresse
Weekdays Vekedagar
Weekends Helgar
From: Frå:
To: Til:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends:
Search Applications Søk i applikasjonar
Screen Time
Internet Internett
Applications Applikasjonar

Loading…

Prevent %s from visiting these websites:
Hindre %s frå å besøke desse nettstadane:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/plug/Views/InternetView.vala:72
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 13