Translation

/TRANSLATORS: %s is the user's name
English
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays.
0/700
Context English Norwegian Nynorsk State
Prevent %s from using these apps: Hindre %s frå å bruke desse applikasjonane:
Add Prevented Apps… Legg til applikasjonar med avgrensingar…
Remove Selected App Fjern vald applikasjon
Clear All Fjern alt
Allow access to these apps with admin permission: Tillat tilgjenge til desse applikasjonane med administratorrettar:
Prevent %s from visiting these websites: Hindre %s frå å besøke desse nettstadane:
Add URL Legg til URL
Add a new URL, for example: google.com Legg til ein ny URL, til dømes: NRK.no
Invalid URL Ugyldig nettadresse
Weekdays Vekedagar
Weekends Helgar
From: Frå:
To: Til:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends:
Search Applications Søk i applikasjonar
Screen Time
Internet Internett
Applications Applikasjonar
My Account Min konto
Other Accounts Andre kontoar
Some settings require administrator rights to be changed Nokre innstillingar krev administratorrettar for å kunne endrast
Screen Time & Limits Gjenverande tid
Configure time limits and restrict application usage Sett opp tidsavgrensingar og avgrens applikasjonsbruk
Limit computer use Avgrens datamaskinbruk
Prevent website access Hindre nettstadtilgjenge
Prevent application access Hindre applikasjonstilgjenge

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
/TRANSLATORS: %s is the user's name
Flags
c-format
Source string location
src/plug/Views/TimeLimitView.vala:201
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
po/nn.po, string 23