Translation

English
Remove Selected App
23/190
Context English Serbian State
You are not permitted to run this application Немате овлашћења да покренете овај програм
An administrator has restricted your access to this application. Администратор је ограничио ваш приступ овом програму.
This computer will lock after %s. Овај рачунар ће се закључати након %s.
%lu hour %lu сата
%lu minute %lu минута
Make sure to close all applications before your computer will be locked. Уверите се да сте затворили све програме пре него што ће ваш рачунар бити закључан.
Time left Престало време
Prevent %s from using these apps: Не дозволи да „%s“ користи ове програме:
Add Prevented Apps… Додај програме за спречавање…
Remove Selected App Уклони изабрани програм
Clear All Очисти све
Allow access to these apps with admin permission: Дозволи приступ овим програмима уз допуштење админа:
Prevent %s from visiting these websites: Не дозволи да „%s“ посети ове веб сајтове:
Add URL Додај адресу
Add a new URL, for example: google.com Додајте нову адресу, на пример: google.com
Invalid URL Неисправна адреса
Weekdays Данима у седмици
Weekends Викендима
From: Од:
To: До:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends: „%s“ ће моћи да се пријави само у току овог времена, и биће аутоматски одјављен након истека тог периода:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends: „%s“ ће моћи да се пријави само у току овог времена, и биће аутоматски одјављен након истека тог периода:
Search Applications Тражите програме

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/plug/Views/AppsView.vala:64
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sr.po, string 10