Translation

English
Prevent %s from visiting these websites:
68/400
Context English Turkish State
You are not permitted to run this application Bu uygulamayı çalıştırmanıza izin verilmiyor
An administrator has restricted your access to this application. Bir yönetici bu uygulamaya erişiminizi kısıtladı.
This computer will lock after %s. Bu bilgisayar %s sonra kilitlenecek.
%lu hour %lu saat
%lu minute %lu dakika
Make sure to close all applications before your computer will be locked. Bilgisayarınız kilitlenmeden önce tüm uygulamaları kapattığınızdan emin olun.
Time left Kalan süre
Prevent %s from using these apps: %s kullanıcısının aşağıdaki uygulamaları kullanmasını engelle:
Add Prevented Apps… Engellenecek Uygulama Ekle…
Remove Selected App Seçili Uygulamayı Kaldır
Clear All Hepsini Temizle
Allow access to these apps with admin permission: Bu uygulamalara yönetici izinleri ile erişime izin ver:
Prevent %s from visiting these websites: %s kullanıcısının aşağıdaki web sitelerini ziyaret etmesini engelle:
Add URL URL Ekle
Add a new URL, for example: google.com Yeni bir URL ekle, örnek: google.com
Invalid URL Geçersiz URL
Weekdays Hafta içi
Weekends Hafta sonu
From: Başlangıç:
To: Bitiş:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekends. Hafta sonları bu süre boyunca %s için Ekran Zaman Aşımı sınırlandırılmayacak.
%s will only be able to log in during this time on weekends, and will be automatically logged out once this period ends: %s yalnızca hafta sonları bu süre içinde giriş yapabilir ve bu süre sona erdiğinde otomatik olarak çıkış yapılır:
Screen Time for %s will not be limited during this period on weekdays. Hafta içi bu süre boyunca %s için Ekran Zaman Aşımı sınırlandırılmayacak.
%s will only be able to log in during this time on weekdays, and will be automatically logged out once this period ends: %s yalnızca hafta içi bu süre içinde giriş yapabilir ve bu süre sona erdiğinde otomatik olarak çıkış yapılır:
Search Applications Uygulama Ara
Screen Time Ekran Zaman Aşımı
Internet İnternet
Applications Uygulamalar

Loading…

Prevent %s from visiting these websites:
%s kullanıcısının şuaşağıdaki web sitelerini ziyaret etmesini engelle:
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/plug/Views/InternetView.vala:72
String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/tr.po, string 13