Translation

English
Suspend when inactive for:
26/260
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Manage power settings Behandle strøminnstillinger
Authentication is required to manage power settings Godkjennelse kreves for å behandle strøm-innstillinger
You do not have permission to change this Du har ikke rettigheter til å endre dette
Show battery percentage in Panel:
Display brightness: Lysstyrke på skjerm:
Automatically adjust brightness: Juster lysstyrken automatisk:
When lid is closed: Når lokket lukkes:
When lid is closed with external monitor: Når lokket lukkes med ekstern skjerm:
Some settings require administrator rights to be changed Noen innstillinger krever administrasjonsrettigheter for å endres
Turn off display when inactive for: Skru av skjerm når inaktiv i:
Power button: Av/på-knapp:
Suspend when inactive for: Hvilemodus hvis inaktiv i:
Plugged In Tilkoblet nettspenning
On Battery På batteri
Some changes will not take effect until you restart this computer Noen endringer trår ikke i kraft før omstart av maskinen
Power Strøm
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior Sett opp skjermlysstyrke, på-knapper, og dvalgangsoppførsel
Suspend button Dvaleknapp
Power button På-knapp
Display inactive Skjerm inaktiv
Dim display Senk lysstyrke på skjerm
Lid close Lukk lokket
Display brightness Skjermlysstyrke
Automatic brightness adjustment Automatisk justering av lysstyrke
Inactive display off Avslag av inaktiv skjerm
Docked lid close Tilkoblet skjermlukking
Sleep inactivity timeout Tidsavbrudd for dvalgangsinaktivitet

Loading…

Suspend when inactive for:
Hvilemodus vedhvis inaktivitet i:
3 years ago
Suspend when inactive for:
Hvilemodus ved inaktivitet i:
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/nb.po, string 12