Translation

English
Description:
7/120
Context English Finnish State
No Printers Available Ei tulostimia käytettävissä
Connect to a printer by clicking the icon in the toolbar below. Yhdistä tulostimeen napsauttamalla kuvaketta alla olevasta työkalupalkista.
Internet Printing Protocol (https) Internetin tulostus protokolla (https)
Internet Printing Protocol (http) Internetin tulostus protokolla (http)
Internet Printing Protocol (ipp) Internetin tulostus protokolla (ipp)
Internet Printing Protocol (ipps) Internetin tulostus protokolla (ipps)
Internet Printing Protocol (ipp14) Internetin tulostus protokolla (ipp14)
LPD/LPR Host or Printer LPD/LPR-palvelin tai -tulostin
AppSocket/HP JetDirect AppSocket/HP JetDirect
Finding nearby printers… Etsitään lähettyvillä olevia tulostimia…
Refresh Päivitä
Cancel Peru
Next Seuraava
Impossible to list all available printers Kaikkien saatavilla olevien tulostimen luettelointi ei ole mahdollista
Connection: Yhteys:
Description: Kuvaus:
BrandPrinter X3000 BrandPrinter X3000
Location: Sijainti:
Lab 1 or John's desk Huone 1 tai Jussin pöytä
Previous Edellinen
Add Printer Lisää tulostin
(recommended) (suositeltu)
Serial Sarja
Local Printers Paikalliset tulostimet
Network Printers Verkkotulostimet
Available Network Printers Saatavilla olevat verkkotulostimet
Are You Sure You Want To Remove '%s'? Poistetaanko '%s'?
By removing '%s' you'll lose all print history and configuration associated with it. Jos '%s' poistetaan, kaikki sen tulostushistoria ja siihen liitetyt määritykset poistetaan.
Remove Poista
printer state Low on toner Muste on vähissä
printer state Out of toner Muste on loppu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/fi.po, string 25