Translation

/ Translators: The printer has no toner left
printer state
English
Out of toner
16/120
Context English Norwegian Nynorsk State
BrandPrinter X3000 MerkePrinter X3000
Location: Plassering:
Lab 1 or John's desk Laboratorium 1 eller Kari sitt skrivebord
Loading… Handsamar…
Previous Førre
Add Printer Legg til skrivar
Serial Seriell
Local Printers Lokale skrivarar
Network Printers Nettverksskrivarar
Available Network Printers Tilgjengelege nettverksskrivarar
(recommended) (tilrådd)
Are You Sure You Want To Remove '%s'? Er du sikker på at du vil fjerne «%s»?
By removing '%s' you'll lose all print history and configuration associated with it. Ved å fjerne «%s» mistar du all utskriftshistorikk og oppsett knytta til han.
Remove Fjern
printer state Low on toner Lite toner att
printer state Out of toner Ikkje meir toner
printer state Low on developer Lite utviklar (developer) att
printer state Out of developer Ikkje meir utviklar (developer)
printer state Low on a marker supply Lite farge att
printer state Out of a marker supply Tom for farge
printer state Open cover Opne lokket
printer state Open door Opne døra
printer state Low on paper Lite papir
printer state Out of paper Tomt for papir
printer state Offline Fråkopla
printer state Stopped Stoppa
printer state Waste receptacle almost full Papirkorga er nesten full
printer state Waste receptacle full Papirkorga er full
printer state The optical photo conductor is near end of life Bilettrommelen er snart oppbrukt
printer state The optical photo conductor is no longer functioning Bilettrommelen fungerer ikkje lenger
Unnamed Printer Legg til skrivar

Loading…

Out of toner
Ikkje meir toner
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
printer state
Source string comment
/ Translators: The printer has no toner left
Source string location
src/Objects/Printer.vala:47
String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nn.po, string 40