Translation

/ Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
printer state
English
The optical photo conductor is no longer functioning
37/520
Context English Slovak State
printer state Low on toner Málo toneru
printer state Out of toner Došiel toner
printer state Low on developer Málo vývojky
printer state Out of developer Došla vývojka
printer state Low on a marker supply Málo náplne
printer state Out of a marker supply Došla náplň
printer state Open cover Otvorený kryt
printer state Open door Otvorené dvierka
printer state Low on paper Málo papiera
printer state Out of paper Došiel papier
printer state Offline Odpojená
printer state Stopped Zastavená
printer state Waste receptacle almost full Nádoba na odpad je takmer plná
printer state Waste receptacle full Nádoba na odpad je plná
printer state The optical photo conductor is near end of life Optický fotovalec je blízko konca svojej životnosti
printer state The optical photo conductor is no longer functioning Optický fotovalec už prestal fungovať
Unnamed Printer Nepomenovaná tlačiareň
Ready Pripravené
Job Pending Čakajúca úloha
On Hold Pozastavené
Processing… Spracováva sa…
Job Stopped Úloha zastavená
Job Canceled Úloha zrušená
Job Aborted Úloha zamietnutá
Job Completed Úloha dokončená
Print Queue Is Empty Tlačová fronta je prázdna
There are no pending jobs in the queue. V tejto fronte nie sú žiadne čakajúce úlohy.
Completed Jobs Dokončené úlohy
Pages per side: Stránok na stranu:
printing option value Long Edge (Standard) Obrátiť okolo dlhého okraja (štandardné)
printing option value Short Edge (Flip) Obrátiť okolo krátkeho okraja (prevrátiť)

Loading…

The optical photo conductor is no longer functioning
Optický fotovalec už prestal fungovať
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
printer state
Source string comment
/ Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
Source string location
src/Objects/Printer.vala:75
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sk.po, string 54