Translation

English
Cancel
6/100
Context English Slovak State
Add Printer… Pridať tlačiareň…
Remove Printer Odstrániť tlačiareň
Printers Tlačiarne
Configure printers, manage print queues, and view ink levels Nastavujte tlačiarne, spravujte tlačové fronty a kontrolujte stav zásobníkov atramentu
No Printers Available Žiadne tlačiarne k dispozícii
Connect to a printer by clicking the icon in the toolbar below. Pripojte sa k tlačiarni kliknutím na ikonu v lište dole.
Internet Printing Protocol (https) Internetový tlačový protokol (https)
Internet Printing Protocol (http) Internetový tlačový protokol (http)
Internet Printing Protocol (ipp) Internetový tlačový protokol (ipp)
Internet Printing Protocol (ipps) Internetový tlačový protokol (ipps)
Internet Printing Protocol (ipp14) Internetový tlačový protokol (ipp14)
LPD/LPR Host or Printer LPD/LPR hostiteľa alebo tlačiarne
AppSocket/HP JetDirect AppSocket/HP JetDirect
Finding nearby printers… Hľadanie tlačiarní v blízkosti…
Refresh Obnoviť
Cancel Zrušiť
Next Ďalej
Impossible to list all available printers Nemožné uviesť všetky dostupné tlačiarne
Connection: Pripojenie:
Description: Popis:
BrandPrinter X3000 ZnačkaTlačiarne X3000
Location: Umiestnenie:
Lab 1 or John's desk Laboratórium 1 alebo Janov stôl
Previous Predchádzajúce
Add Printer Pridať tlačiareň
(recommended) (odporúčané)
Serial Sériový port
Local Printers Miestne tlačiarne
Network Printers Sieťové tlačiarne
Available Network Printers Dostupné sieťové tlačiarne
Are You Sure You Want To Remove '%s'? Naozaj chcete odstrániť ‚%s‘?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Printers Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug
Propagated Translated Switchboard/Locale Plug
Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug
Propagated Translated Switchboard/Desktop Plug
Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug
Propagated Translated Switchboard/Wallet Plug
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug

Loading…

User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Cancel
Úloha zrušenáZrušiť
9 months ago
New contributor 9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sk.po, string 21