Translation

/ Translators: The printer is offline
printer state
English
Offline
8/100
Context English Slovak State
Network Printers Sieťové tlačiarne
Available Network Printers Dostupné sieťové tlačiarne
Are You Sure You Want To Remove '%s'? Naozaj chcete odstrániť ‚%s‘?
By removing '%s' you'll lose all print history and configuration associated with it. Odstránením ‚%s‘ stratíte celú históriu tlače a všetky nastavenia s ňou spojené.
Remove Odstrániť
printer state Low on toner Málo toneru
printer state Out of toner Došiel toner
printer state Low on developer Málo vývojky
printer state Out of developer Došla vývojka
printer state Low on a marker supply Málo náplne
printer state Out of a marker supply Došla náplň
printer state Open cover Otvorený kryt
printer state Open door Otvorené dvierka
printer state Low on paper Málo papiera
printer state Out of paper Došiel papier
printer state Offline Odpojená
printer state Stopped Zastavená
printer state Waste receptacle almost full Nádoba na odpad je takmer plná
printer state Waste receptacle full Nádoba na odpad je plná
printer state The optical photo conductor is near end of life Optický fotovalec je blízko konca svojej životnosti
printer state The optical photo conductor is no longer functioning Optický fotovalec už prestal fungovať
Unnamed Printer Nepomenovaná tlačiareň
Ready Pripravené
Job Pending Čakajúca úloha
On Hold Pozastavené
Processing… Spracováva sa…
Job Stopped Úloha zastavená
Job Canceled Úloha zrušená
Job Aborted Úloha zamietnutá
Job Completed Úloha dokončená
Print Queue Is Empty Tlačová fronta je prázdna

Loading…

User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Offline
NepriOdpojená
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
printer state
Source string comment
/ Translators: The printer is offline
Source string location
src/Objects/Printer.vala:65
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sk.po, string 49