Translation

Shows the next panel with further configuration
English
Connection:
11/110
Context English Slovak State
Configure printers, manage print queues, and view ink levels Konfigurovať tlačiarne, spravovať tlačovú frontu a zobraziť úroveň atramentu
No Printers Available
Connect to a printer by clicking the icon in the toolbar below.
Internet Printing Protocol (https) Internetový tlačový protokol (https)
Internet Printing Protocol (http) Internetový tlačový protokol (http)
Internet Printing Protocol (ipp) Internetový tlačový protokol (ipp)
Internet Printing Protocol (ipps) Internetový tlačový protokol (ipps)
Internet Printing Protocol (ipp14) Internetový tlačový protokol (ipp14)
LPD/LPR Host or Printer LPD/LPR hostiteľa alebo tlačiarne
AppSocket/HP JetDirect AppSocket/HP JetDirect
Finding nearby printers…
Refresh
Cancel Úloha zrušená
Next Ďalej
Impossible to list all available printers Nemožné uviesť všetky dostupné tlačiarne
Connection: Pripojenie:
Description: Popis:
BrandPrinter X3000 BrandPrinter X3000
Location: Umiestnenie:
Lab 1 or John's desk Lab 1 alebo Johnov stôl
Previous Predchadzajúci
Add Printer
(recommended) (doporučenie)
Serial
Local Printers Lokálne tlačiarne
Network Printers Sieťové tlačiarne
Available Network Printers Dostupné sieťové tlačiarne
Are You Sure You Want To Remove '%s'?
By removing '%s' you'll lose all print history and configuration associated with it. Odstránením '%s' stratíte celú históriu tlače
a konfiguráciu spojenú s tým.
Remove Odstrániť
printer state Low on toner
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Printers Plug
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Shows the next panel with further configuration
Source string location
src/Dialogs/AddDialog.vala:225
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sk.po, string 24