Translation

/ Tranlators: This is a protocol name, please keep the (ipp).
English
Internet Printing Protocol (ipp)
34/320
Context English Slovak State
Print Queue Tlačová fronta
Page Setup Nastavenia stránky
Settings & Supplies Nastavenia a spotrebný materiál
Print Test Page Vytlačiť skúšobnú stránku
Test page Skúšobná stránka
Add Printer… Pridať tlačiareň…
Remove Printer Odstrániť tlačiareň
Printers Tlačiarne
Configure printers, manage print queues, and view ink levels Nastavujte tlačiarne, spravujte tlačové fronty a kontrolujte stav zásobníkov atramentu
No Printers Available Žiadne tlačiarne k dispozícii
Connect to a printer by clicking the icon in the toolbar below. Pripojte sa k tlačiarni kliknutím na ikonu v lište dole.
Internet Printing Protocol (https) Internetový tlačový protokol (https)
Internet Printing Protocol (http) Internetový tlačový protokol (http)
Internet Printing Protocol (ipp) Internetový tlačový protokol (ipp)
Internet Printing Protocol (ipps) Internetový tlačový protokol (ipps)
Internet Printing Protocol (ipp14) Internetový tlačový protokol (ipp14)
LPD/LPR Host or Printer LPD/LPR hostiteľa alebo tlačiarne
AppSocket/HP JetDirect AppSocket/HP JetDirect
Finding nearby printers… Hľadanie tlačiarní v blízkosti…
Refresh Obnoviť
Cancel Zrušiť
Next Ďalej
Impossible to list all available printers Nemožné uviesť všetky dostupné tlačiarne
Connection: Pripojenie:
Description: Popis:
BrandPrinter X3000 ZnačkaTlačiarne X3000
Location: Umiestnenie:
Lab 1 or John's desk Laboratórium 1 alebo Janov stôl
Previous Predchádzajúce

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
/ Tranlators: This is a protocol name, please keep the (ipp).
Source string location
src/Dialogs/AddDialog.vala:31
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/sk.po, string 14