Translation

English
Security & Privacy
20/180
Context English Marathi State
Security & Privacy सुरक्षा आणि गोपनीयता
Configure firewall, screen lock, and activity information फायरवॉल, स्क्रीन लॉक आणि क्रियाकलाप माहिती कॉन्फिगर करा
Some settings require administrator rights to be changed काही सेटिंग्जसाठी प्रशासकीय अधिकार बदलण्याची आवश्यकता आहे
Privacy गोपनीयता
Locking लॉकिंग
Firewall फ़ायरवॉल
Housekeeping हाऊसकीपिंग
Location Services स्थान सेवा
History इतिहास
Clear History इतिहास मिटवा
Lock on sleep निष्क्रिय असताना लॉक करा
Lock after sceen turns off स्क्रीन बंद केल्यानंतर लॉक
Automatically delete old temporary files जुन्या तात्पुरत्या फायली स्वयंचलितपणे हटवा
Automatically delete old trashed files जुन्या ट्रॅश केलेल्या फायली स्वयंचलितपणे हटवा
Number of days to keep trashed and temporary files ट्रॅश केलेल्या आणि तात्पुरत्या फायली ठेवण्यासाठी दिवसाची संख्या
Authentication is required to run the Firewall Configuration फायरवॉल कॉन्फिगरेशन चालविण्यासाठी प्रमाणीकरण आवश्यक आहे

Loading…

Security & Privacy
सुरक्षा आणि गोपनीयता
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Marathi
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Plug.vala:50
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/mr.po, string 1