Translation

English
Connected
10/100
Context English Finnish State
Sharing Jakaminen
Configure file and media sharing Määritä tiedostojen ja median jakaminen
Network Is Not Available Verkko ei ole käytettävissä
While disconnected from the network, sharing services are not available. Kun yhteys verkkoon on katkaistu, jakamispalvelut eivät ole käytettävissä.
Network settings… Verkkoasetukset…
Media library Mediakirjasto
Enabled Käytössä
Not Available Ei saatavilla
Connected Yhdistetty
Disabled Pois käytöstä
Media Library Mediakirjasto
While enabled, the following media libraries are shared to compatible devices in your network. Kun käytössä, seuraavat mediakirjastot jaetaan samassa verkossa oleville yhteensopiville laitteille.
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices. Kun ei käytössä, valitut mediakirjastot eivät ole jaossa, eikä tiedostojasi voi suoratoistaa toisille laitteille tietokoneeltasi.
Music Musiikki
Videos Videot
Photos Kuvat
Select the folder containing your %s Valitse kansio, joka sisältää %s
Bluetooth Bluetooth
While enabled, bluetooth devices can send files to Downloads. Kun käytössä, Bluetooth-laitteet voivat lähettää tiedostoja Lataukset-kansioon.
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads. Kun ei käytössä, Bluetooth-laitteet eivät voi lähettää tiedostoja Lataukset-kansioon.
Notify about newly received files: Ilmoita vastaanotetuista tiedostoista:
Accept files from bluetooth devices: Hyväksy tiedostot Bluetooth-laitteilta:
Always Aina
When paired Kun paritettu
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Sharing Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug
Propagated Translated Switchboard/Bluetooth Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/ServiceEntry.vala:25
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/fi.po, string 9