Translation

English
Connected
7/100
Context English Serbian State
Sharing Дељење
Configure file and media sharing Подесите дељење датотека и медија
Network Is Not Available Мрежа није доступна
While disconnected from the network, sharing services are not available. Када је мрежа у прекиду, услуге дељења нису доступне.
Network settings… Подешавања мреже…
Media library Медијска библиотека
Enabled Укључен
Not Available Није доступан
Connected Повезан
Disabled Искључен
Media Library Медијска библиотека
While enabled, the following media libraries are shared to compatible devices in your network. Када је укључено, следеће медијске библиотеке се деле сагласним уређајима на вашој мрежи.
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices. Када је искључено, изабране медијске библиотеке се не деле, и неће слати датотеке са вашег рачунара на друге уређаје.
Music Музика
Videos Снимци
Photos Фотографије
Select the folder containing your %s Изаберите фасциклу која садржи ваше %s
Bluetooth Блутут
While enabled, bluetooth devices can send files to Downloads. Када је укључено, блутут уређаји могу да шаљу датотеке у фасциклу „Преузимања“.
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads. Када је искључено, блутут уређаји не могу да шаљу датотеке у фасциклу „Преузимања“.
Notify about newly received files: Обавести о новим примљеним датотекама:
Accept files from bluetooth devices: Прихвати датотеке са блутут уређаја:
Always Увек
When paired Када су упарени
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Sharing Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Networking Plug
Propagated Translated Switchboard/Bluetooth Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Widgets/ServiceEntry.vala:25
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/sr.po, string 9