Translation

English
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open.
193/1690

Loading…

Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open.
Hendelsesvarsler inntreffer når systemet ikke kan utrette brukerhandlinger som har med inndata å gjøre, som å forsøke å bruke rettetast i et tomt felt, eller bytte vinduer når kun ett er åpent.
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/OutputPanel.vala:117
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 19