Translation

English
Flash screen
14/120
Context English Polish State
Input Wejście
Device Urządzenie
Event Sounds Dźwięki wydarzeń
Port Port
Volume Głośność
Balance Balans
Enable Włącz
Available Sound Output Devices: Dostępne wyjściowe urządzenia dźwiękowe:
Output volume: Głośność na wyjściu:
Balance: Balans:
Left Lewy
Center Środkowy
Right Prawy
Event alerts: Alarmy wydarzeń:
Play sound Odtwarzaj dźwięki
Flash screen Migający ekran
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open. Alerty o zdarzeniach pojawiają się, gdy system nie może zrobić czegoś w odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Dzieje się tak na przykład podczas próby cofnięcia do pustego wejścia lub przełączania okien, gdy tylko jedno jest otwarte.
Test Speakers… Test głośników…
No Output Device Brak urządzenia wyjściowego
There is no output device detected. You might want to add one to start listening to anything. Nie wykryto urządzenia wyjściowego. Możesz dodać jeden, aby rozpocząć słuchanie czegokolwiek.
Available Sound Input Devices: Dostępna wejściowe urządzenia dźwiękowe:
Input volume: Głośność na wejściu:
Unamplified Brak wzmocnienia
100% 100%
Input level: Poziom na wejściu:
No Input Device Brak urządzeń wejściowych
There is no input device detected. You might want to add one to start recording anything. Nie wykryto urządzenia wejściowego. Możesz dodać jeden, aby rozpocząć nagrywanie czegokolwiek.
Peak detect Wykrycie szczytu
Built-in Wbudowany
Speaker Głośnik
Handset Słuchawka z mikrofonem
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/Sound Plug
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Universal Access Plug

Loading…

User avatar strebski

New translation

Switchboard / Sound PlugPolish

Flash screen
Migający ekran
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/OutputPanel.vala:104
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/pl.po, string 19