Translation

English
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open.
221/1690

Loading…

Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open.
Upozornenia udalostí sa vyskytnú, keď systém nedokáže urobiť akciu, ktorú požaduje používateľ. Napríklad stlačenie klávesy Backspace, keď nie je čo zmazať, alebo pokus o prepnutie na ďalšie okno, ak je otvorené iba jedno.
5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/OutputPanel.vala:117
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/sk.po, string 19