Translation

English
Test Speakers…
23/140
Context English Slovak State
Device Zariadenie
Event Sounds Zvuky udalostí
Port Port
Volume Hlasitosť
Balance Vyváženie
Enable Zapnúť
Output volume: Výstupná hlasitosť:
Balance: Vyváženie:
Left Ľavé
Center Stredné
Right Pravé
Event alerts: Upozornenia udalostí:
Play sound Prehrať zvuk
Flash screen Prebliknúť obrazovku
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open. Upozornenia udalostí sa vyskytnú, keď systém nedokáže urobiť akciu, ktorú požaduje používateľ. Napríklad stlačenie klávesy Backspace, keď nie je čo zmazať, alebo pokus o prepnutie na ďalšie okno, ak je otvorené iba jedno.
Test Speakers… Otestovať reproduktory…
Screen Reader:
No Output Device Žiadne výstupné zariadenie
There is no output device detected. You might want to add one to start listening to anything. Nebolo rozpoznané žiadne výstupné zariadenie. Aby ste mohli niečo počúvať, je potrebné nejaké pripojiť.
Input volume: Vstupná hlasitosť:
Unamplified Nezosilnené
100% 100%
Input level: Vstupná úroveň:
No Input Device Žiadne vstupné zariadenie
There is no input device detected. You might want to add one to start recording anything. Nebolo rozpoznané žiadne vstupné zariadenie. Aby ste mohli niečo nahrávať, je potrebné nejaké pripojiť.
Peak detect Detekcia špičiek
Built-in Vstavaný
Speaker Reproduktor
Handset Slúchadlo
TV Televízor
Webcam Webkamera

Loading…

User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Sound PlugSlovak

Test Speakers…
TOtestovať reproduktorovy
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/OutputPanel.vala:125
String age
3 years ago
Source string age
10 months ago
Translation file
po/sk.po, string 20