Translation

English
Click to switch to Language & Locale Settings
36/450
Context English Finnish State
Username Käyttäjätunnus
Create User Luo käyttäjä
Username is already taken Käyttäjätunnus on jo käytössä
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces Käyttäjänimi voi sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, mutta ei välilyöntejä
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. Vierasistunto sallii järjestelmän käytön väliaikaisella tilillä ilman salasanaa.
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. Kirjautumisen yhteydessä kaikki tiedot poistetaan.
Log In automatically: Kirjaudu automaattisesti:
Undo Kumoa
Removed “%s” Poistettu “%s”
You do not have permission to change this Oikeutesi eivät riitä tämän kohdan muuttamiseen
You cannot change this for the currently active user Et voi vaihtaa tätä parhaillaan aktiivisena olevalle käyttäjälle
You cannot remove the last administrator's privileges Et voi poistaa viimeisiä ylläpitäjän oikeuksia
Account type: Käyttäjätilin tyyppi:
Standard Tavallinen
Language: Kieli:
Click to switch to Language & Locale Settings Napsauta vaihtaaksesi kieliasetuksia
Change Password… Vaihda salasana…
Enable User Account Ota tili käyttöön
Disable User Account Poista tili käytöstä
Remove Poista
Set from File… Aseta tiedostosta…
Images Kuvat
Select an image Valitse kuva
Open Avaa
Create user account Luo käyttäjätunnus
Remove user account and its data Poista käyttäjätunnus ja sen kaikki tiedostot
Unable to acquire permission Käyttöoikeuden saaminen ei onnistu
A new account cannot be created without the required system permission. Uutta tiliä ei voi luoda ilman vaadittua järjestemätason käyttöoikeutta.
You cannot remove your own user account Et voi poistaa omaa käyttäjätunnustasi
An account cannot be removed without the required system permission. Tiliä ei voi poistaa ilman vaadittua järjestelmätason käyttöoikeutta.
Choose a Password Valitse salasana

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Views/UserSettingsView.vala:182
String age
2 years ago
Source string age
3 months ago
Translation file
po/fi.po, string 40