Translation

English
Cancel
8/100
Context English Marathi State
Guest session changes will not take effect until you restart your system आपण आपले सिस्टम रीस्टार्ट करेपर्यंत अतिथी सत्र बदल प्रभावी होणार नाहीत
Some settings require administrator rights to be changed काही सेटिंग्जसाठी प्रशासकीय अधिकार बदलण्याची आवश्यकता आहे
Avatar अवतार
Full name पूर्ण नाव
Account type खाते प्रकार
Language भाषा
Log in automatically स्वयंचलितपणे लॉग इन करा
Change Password पासवर्ड बदला
Guest Session अतिथी सत्र
Crop & Position कापा आणि जागा सेट करा
Choose the part of the image to use as an avatar. अवतार म्हणून वापरण्यासाठी प्रतिमेचा भाग निवडा.
Change Avatar अवतार बदला
Current Password सध्याचा पासवर्ड
Press to authenticate प्रमाणित करण्यासाठी दाबा
Authentication failed प्रमाणीकरण अयशस्वी
Cancel रद्द करा
Account Type खाते प्रकार
Standard User मानक वापरकर्ता
Administrator प्रशासक
Full Name पूर्ण नाव
Username वापरकर्तानाव
Create User वापरकर्ता तयार करा
Username is already taken वापरकर्तानाव आधीपासूनच घेतलेले आहे
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces वापरकर्तानावात केवळ रिकाम्या जागाशिवाय लोअरकेस अक्षरे आणि संख्या असू शकतात
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. अतिथी सत्र एखाद्यास पासवर्डशिवाय तात्पुरते डीफॉल्ट खाते वापरण्याची परवानगी देते.
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. एकदा ते लॉग आउट झाल्यानंतर त्यांची सर्व सेटिंग्ज आणि डेटा हटविला जाईल.
Log In automatically: स्वयंचलितपणे लॉग इन करा:
Undo last user account removal अंतिम वापरकर्ता खाते काढणे पूर्ववत करा
Undo पूर्ववत करा
You do not have permission to change this आपल्याला हे बदलण्याची परवानगी नाही
You cannot change this for the currently active user आपण सध्या सक्रिय वापरकर्त्यासाठी हे बदलू शकत नाही
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug
Propagated Translated Switchboard/Security & Privacy Plug
Propagated Translated Switchboard/Locale Plug
Propagated Translated Switchboard/Desktop Plug
Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug
Propagated Translated Switchboard/Wallet
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Marathi
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/mr.po, string 20