Translation

English
Remove
4/100
Context English Marathi State
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. अतिथी सत्र एखाद्यास पासवर्डशिवाय तात्पुरते डीफॉल्ट खाते वापरण्याची परवानगी देते.
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. एकदा ते लॉग आउट झाल्यानंतर त्यांची सर्व सेटिंग्ज आणि डेटा हटविला जाईल.
Log In automatically: स्वयंचलितपणे लॉग इन करा:
Undo last user account removal अंतिम वापरकर्ता खाते काढणे पूर्ववत करा
Undo पूर्ववत करा
You do not have permission to change this आपल्याला हे बदलण्याची परवानगी नाही
You cannot change this for the currently active user आपण सध्या सक्रिय वापरकर्त्यासाठी हे बदलू शकत नाही
You cannot remove the last administrator's privileges आपण अंतिम प्रशासकाच्या विशेषाधिकार काढू शकत नाही
Account type: खाते प्रकार:
Standard मानक
Language: भाषा:
Click to switch to Language & Locale Settings भाषा आणि लोकॅल सेटिंग्जवर स्विच करण्यासाठी क्लिक करा
Change Password… पासवर्ड बदला…
Enable User Account वापरकर्ता खाते सक्षम करा
Disable User Account वापरकर्ता खाते अक्षम करा
Remove काढा
Set from File… फाइलमधून सेट करा…
Images प्रतिमा
Select an image एक प्रतिमा निवडा
Open उघडा
Create user account वापरकर्ता खाते तयार करा
Remove user account and its data वापरकर्ता खाते आणि त्याचा डेटा काढा
Unable to acquire permission परवानगी मिळविण्यात अक्षम
A new account cannot be created without the required system permission. आवश्यक सिस्टम परवानगीशिवाय नवीन खाते तयार केले जाऊ शकत नाही.
You cannot remove your own user account आपण आपले स्वत: चे वापरकर्ता खाते काढू शकत नाही
An account cannot be removed without the required system permission. आवश्यक सिस्टम परवानगीशिवाय खाते हटविले जाऊ शकत नाही.
Choose a Password एक पासवर्ड निवडा
Confirm Password पासवर्डची पुष्टी करा
Show passwords पासवर्ड दाखवा
Passwords do not match पासवर्ड जुळत नाही
My Account माझे खाते
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Switchboard/User Accounts Plug
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Switchboard/Printers Plug
Propagated Translated Switchboard/Desktop Plug
Propagated Translated Switchboard/Online Accounts Plug
Propagated Translated Switchboard/Keyboard Plug

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Marathi
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/mr.po, string 44