Translation

English
Crop & Position
22/150
Context English Norwegian Bokmål (nb) State
Authentication is required to change user data Identitetsbekreftelse kreves for å endre brukerdata
User Accounts Brukerkontoer
Manage account permissions and configure user names, passwords, and photos Behandle kontotilganger og sett opp brukernavn, passord og bilder
Guest session changes will not take effect until you restart your system Endringer for gjesteøkt vil ikke tre i kraft før du starter systemet på nytt
Some settings require administrator rights to be changed Noen innstillinger krever administrasjonsrettigheter for å endres
Avatar Bytt profilbilde
Full name Fullt navn
Account type Kontotype
Language Språk
Log in automatically Logg på automatisk
Change Password Endre passord
Guest Session Gjesteøkt
Crop & Position Beskjæring og posisjon
Choose the part of the image to use as an avatar. Velg en del av bildet å bruke som avatar.
Change Avatar Bytt profilbilde
Current Password Gjeldende passord
Press to authenticate Trykk for å autentisere
Authentication failed Autentisering mislyktes
Cancel Avbryt
Account Type Kontotype
Standard User Standard bruker
Administrator Administrator
Full Name Fullt navn
Username Brukernavn
Create User Opprett bruker
Username is already taken Brukernavn er opptatt
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces Kan bare inneholde små bokstaver, tall og ikke tomrom
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. Gjesteøkten tillater noen å bruke en midlertidig standard konto uten passord.

Loading…

Crop & Position
Beskjæring og posisjon
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål (nb)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/AvatarDialog.vala:30
String age
3 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/nb.po, string 13