Translation

English
Authentication failed
16/210
Context English Slovak State
Manage account permissions and configure user names, passwords, and photos Spravujte oprávnenia účtov a nastavujte používateľské mená, heslá a ich fotky
Guest session changes will not take effect until you restart your system Zmeny nastavení relácie pre hosťa sa prejavia až po reštarte zariadenia
Some settings require administrator rights to be changed Na zmenu niektorých nastavení sú potrebné administrátorské práva
Avatar Ikonka používateľa
Full name Celé meno
Account type Typ účtu
Language Jazyk
Log in automatically Prihlasovať automaticky
Change Password Zmena hesla
Guest Session Relácia pre hosťa
Crop & Position Orezať a zarovnať
Choose the part of the image to use as an avatar. Vyberte časť obrázku, ktorá sa použije ako ikonka používateľa.
Change Avatar Zmeniť ikonku používateľa
Current Password Aktuálne heslo
Press to authenticate Stlačte pre overenie
Authentication failed Overenie zlyhalo
Cancel Zrušiť
Account Type Typ účtu
Standard User Bežný používateľ
Administrator Administrátor
Full Name Celé meno
Username Používateľské meno
Create User Vytvoriť používateľa
Username is already taken Používateľské meno už existuje
Username can only contain lowercase letters and numbers, without spaces Používateľské meno môže obsahovať iba malé písmená a čísla bez medzier
The Guest Session allows someone to use a temporary default account without a password. Relácia pre hosťa umožňuje niekomu dočasne použiť používateľský účet bez hesla.
Once they log out, all of their settings and data will be deleted. Keď sa odhlásia, všetky ich nastavenia a dáta budú odstránené.
Log In automatically: Prihlasovať automaticky:
Create user account… Vytvoriť používateľský účet…
Undo Späť
Unable to acquire permission Nedarí sa získať oprávnenie

Loading…

Authentication failed
Autentifikácia neúspešnáOverenie zlyhalo
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
12 months ago
Translation file
po/sk.po, string 18