Translation

Show in File Browser%s
English
Show in %s
30/100
Context English Polish State
Set shell working directory Ustaw aktualną ścieżkę powłoki
Copy Skopiuj
Copy Last Output Kopiuj ostatnie wyjście
Paste Wklej
Select All Zaznacz wszystko
Find… Znajdź…
Zoom out Oddalenie
Default zoom level Domyślny poziom powiększenia
Zoom in Przybliżenie
High Contrast Wysoki kontrast
Solarized Light Solarna jasność
Dark
Natural Copy/Paste
Shortcuts don’t require Shift; may interfere with CLI apps
Settings
Show in %s Wyświetl w przeglądarce plików
Default application
Hide find bar Ukryj pasek wyszukiwania
Are you sure you want to close this tab? Jesteś pewien, że chcesz zamknąć tę kartę?
There is an active process on this tab. W tej karcie działa proces.
If you close it, the process will end. Po zamknięciu proces zostanie zakończony.
Close Tab Zamyka kartę
Are you sure you want to quit Terminal? Zakończyć działanie programu?
There is an active process on this terminal. W oknie terminala znajduje się aktywny proces.
If you quit Terminal, the process will end. Jeżeli wyłączysz terminal, proces zostanie zakończony.
Quit Terminal Zakończ Terminal
This command is asking for Administrative access to your computer To polecenie prosi o pełen dostęp do Twojego komputera
Copying commands into the Terminal can be dangerous. Kopiowanie poleceń do terminala może być niebezpieczne.
Be sure you understand what each part of this command does. Upewnij się, że rozumiesz co robi dana komenda.
Show paste protection warnings Wyświetl ostrzeżenia o ochronie wklejania
Don't Paste Nie wklejaj

Loading…

User avatar None

Source string changed

Terminal / TerminalPolish

Show in File Browser%s
a month ago
Browse all component changes

Things to check

C format

Following format strings are missing: %s

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/MainWindow.vala:845
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
po/pl.po, string 23