Translation

English
Translation updates
21/190
Context English Turkish State
Terminal Terminal
Use the command line Komut satırını kullan
Terminal is a terminal emulator application for accessing a UNIX shell environment which can be used to run programs available on your system. Terminal UNIX kabuk ortamına erişim sağlayan bir uçbirim emülatörüdür. Terminal kullanılarak sistemde bulunan uygulamalar çalıştırılabilir.
New features: Yeni özellikler:
Move tabs with the shortcut Ctrl + Alt + ←/→ Ctrl + Alt + ←/→ kısayolları ile sekmeleri taşı
Switch tabs with the shortcuts Ctrl + Tab and Ctrl + Shift + Tab Ctrl + Tab ve Ctrl + Shift + Tab ile sekme değiştirin
Zoom levels are now remembered per-tab Yakınlaştırma seviyeleri artık sekme başına hatırlanıyor
Other updates: Diğer güncellemeler:
Validate custom palette Özel renk paletini doğrula
Translation updates Çeviriler güncellendi
Add commandline option for New Tab (-t) Yeni Sekme açmak için (-t) komut satırı seçeneği eklendi
Fix URL selection URL seçimi düzeltildi
Add commandline option for "Show version" (-v, --version) Sürümü göstermek için (-v, --version) komut satırı seçeneği eklendi
Add commandline option for New Window (-n) Yeni pencerede açmak için (-n) komut satırı seçeneği eklendi
Prevent duplicate tab on startup Başlangıçta çift sekme açılması düzeltildi
Prevent unnecessary Home tab on startup Başlangıçta gereksiz Ev sekmesinin açılması düzeltildi
Turn Natural Copy/Paste on or off in the Settings menu Ayarlar menüsüne Doğal Kopyala/Yapıştır özelliğini açma veya kapatma özelliği eklendi
Zoom with Ctrl + Scroll Ctrl + Kaydırma ile yakınlaştır
Include sudo password prompt when copying last output Son çıktıyı kopyalarken sudo parola isteminide dahil et
Apply font changes without restarting Yazı tipi tercihlerini yeniden başlatmadan uygula
Don't remember tabs when History is disabled in System Settings Sistem ayarlarında Geçmiş devre dışı bırakıldıysa sekmeleri hatırlama
Show keyboard shortcuts in the secondary-click menu İkincil tıklatma menüsünde klavye kısayollarını göster
Middle-click paste now properly follows System Settings Orta tıklatma ile yapıştırma özelliği artık Sistem Ayarlarını düzgün olarak izliyor
Shift + Control + D to duplicate tabs Shift + Ctrl + D ile sekmeyi çoğalt
Use neutral colors for the dark style scheme Koyu renk tema düzeninde doğal renkleri kullan

Loading…

User avatar queeup

New translation

Terminal / Terminal (Extra)Turkish

Translation updates
Çeviriler güncellendi
a year ago
Browse all component changes