Translation

English
Hide find bar
24/130
Context English Polish State
Zoom in Przybliżenie
High Contrast Wysoki kontrast
Solarized Light Solarna jasność
Dark
Natural Copy/Paste
Shortcuts don’t require Shift; may interfere with CLI apps
Settings
New Tab Nowa karta
Show in %s Wyświetl w przeglądarce plików
Default application
Close Tab Zamyka kartę
Duplicate
Reload
The pasted text may be trying to gain administrative access
The pasted text may contain multiple commands
Hide find bar Ukryj pasek wyszukiwania
Are you sure you want to close this tab? Jesteś pewien, że chcesz zamknąć tę kartę?
There is an active process on this tab. W tej karcie działa proces.
If you close it, the process will end. Po zamknięciu proces zostanie zakończony.
Are you sure you want to quit Terminal? Zakończyć działanie programu?
There is an active process on this terminal. W oknie terminala znajduje się aktywny proces.
If you quit Terminal, the process will end. Jeżeli wyłączysz terminal, proces zostanie zakończony.
Quit Terminal Zakończ Terminal
Are you sure you want to reload this tab? Jesteś pewien, że chcesz zamknąć tę kartę?
There is an active process on this tab. If you reload it, the process will end. W oknie terminala znajduje się aktywny proces.
Reload Tab Zamyka kartę
Copying commands into Terminal can be dangerous. Be sure you understand what each part of the pasted text does before continuing.
Show paste protection warnings Wyświetl ostrzeżenia o ochronie wklejania
Don't Paste Nie wklejaj
Paste Anyway Wklej mimo to
Find Znajdź

Loading…

User avatar strebski

New translation

Terminal / TerminalPolish

Hide find bar
Ukryj pasek wyszukiwania
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainWindow.vala:1423
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/pl.po, string 32