Translation

English
Paste Anyway
13/120
Context English Polish State
The pasted text may contain multiple commands Wklejony tekst może mieć kilka komend
Hide find bar Ukryj pasek wyszukiwania
Are you sure you want to close this tab? Jesteś pewien, że chcesz zamknąć tę kartę?
There is an active process on this tab. W tej karcie działa proces.
If you close it, the process will end. Po zamknięciu proces zostanie zakończony.
Are you sure you want to quit Terminal? Zakończyć działanie programu?
There is an active process on this terminal. W oknie terminala znajduje się aktywny proces.
If you quit Terminal, the process will end. Jeżeli wyłączysz terminal, proces zostanie zakończony.
Quit Terminal Zakończ Terminal
Are you sure you want to reload this tab? Czy na pewno chcesz odświeżyć tę kartę?
There is an active process on this tab. If you reload it, the process will end. W tej karcie znajduje się aktywny proces. Jeśli ją odświeżysz, proces się zakończy.
Reload Tab Odśwież kartę
Copying commands into Terminal can be dangerous. Be sure you understand what each part of the pasted text does before continuing. Kopiowanie komend w Terminal może być niebezpieczne. Upewnij się że rozumiesz każdą część wklejonego tekstu przed kontynuowaniem.
Show paste protection warnings Wyświetl ostrzeżenia o ochronie wklejania
Don't Paste Nie wklejaj
Paste Anyway Wklej mimo to
Find Znajdź
Previous result Poprzedni wynik
Next result Następny wynik
Cyclic search Wyszukiwanie cykliczne
Terminal Terminal

Loading…

User avatar strebski

Suggestion accepted

Terminal / TerminalPolish

Paste Anyway
Wklej mimo wszystkto
3 years ago
User avatar deleted-917

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Paste Anyway
Wklej mimo to
3 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/Dialogs/UnsafePasteDialog.vala:43
String age
4 years ago
Source string age
4 years ago
Translation file
po/pl.po, string 48