Translation

English
Solarized Light
14/150
Context English Turkish State
Run a program in terminal Terminalde bir program çalıştır
Run remainder of line as a command in terminal. Can also use '--' as flag Satırın geri kalan kısmını terminalde komut olarak çalıştır. Alternatif olarak '--' seçeneği de kullanılabilir
Open a new terminal window Yeni bir terminal penceresi aç
Open a new terminal tab Yeni bir terminal sekmesi aç
Show help Yardımı göster
Set shell working directory Kabuk çalışma dizinini ayarla
Copy Kopyala
Copy Last Output Son Çıktıyı Kopyala
Paste Yapıştır
Select All Tümünü Seç
Find… Bul…
Zoom out Uzaklaştır
Default zoom level Varsayılan yakınlaştırma seviyesi
Zoom in Yakınlaştır
High Contrast Yüksek Karşıtlık
Solarized Light Açık Renk Tema
Dark Koyu Renk Tema
Natural Copy/Paste Doğal Kopyala/Yapıştır
Shortcuts don’t require Shift; may interfere with CLI apps Kısayollar Shift gerektirmez; bazı CLI uygulamalarını engelleyebilir
Settings Ayarlar
New Tab Yeni Sekme
Show in %s %s ile aç
Default application Varsayılan uygulama
Close Tab Sekmeyi Kapat
Duplicate Çoğalt
Reload Yeniden Yükle
The pasted text may be trying to gain administrative access Yapıştırılan metin yönetim erişimi kazanmaya çalışıyor olabilir
The pasted text may contain multiple commands Yapıştırılan metin birden fazla komut içerebilir
Hide find bar Bul çubuğunu gizle
Are you sure you want to close this tab? Bu sekmeyi kapatmak istediğinizden emin misiniz?
There is an active process on this tab. Bu sekmede bir işlem devam etmekte.

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Terminal / TerminalTurkish

Solarized Light
Solarize IşıkAçık Renk Tema
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainWindow.vala:415
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/tr.po, string 19