Translation

English
Show in %s
9/100
Context English Turkish State
Set shell working directory Kabuk çalışma dizinini ayarla
Copy Kopyala
Copy Last Output Son Çıktıyı Kopyala
Paste Yapıştır
Select All Tümünü Seç
Find… Bul…
Zoom out Uzaklaştır
Default zoom level Varsayılan yakınlaştırma seviyesi
Zoom in Yakınlaştır
High Contrast Yüksek Karşıtlık
Solarized Light Açık Renk Tema
Dark Koyu Renk Tema
Natural Copy/Paste Doğal Kopyala/Yapıştır
Shortcuts don’t require Shift; may interfere with CLI apps Kısayollar Shift gerektirmez; bazı CLI uygulamalarını engelleyebilir
Settings Ayarlar
Show in %s %s ile aç
Default application Varsayılan uygulama
Hide find bar Bul çubuğunu gizle
Are you sure you want to close this tab? Bu sekmeyi kapatmak istediğinizden emin misiniz?
There is an active process on this tab. Bu sekmede bir işlem devam etmekte.
If you close it, the process will end. Bunu kapatırsanız süreç sonlanacak.
Close Tab Sekmeyi Kapat
Are you sure you want to quit Terminal? Terminal'den çıkmak istediğinize emin misiniz?
There is an active process on this terminal. Bu terminalde bir işlem devam etmekte.
If you quit Terminal, the process will end. Terminal'den çıkarsanız, işlem sonlanacak.
Quit Terminal Terminal'den Çık
This command is asking for Administrative access to your computer Bu komut bilgisayarınızın yönetici izinlerine erişmek istiyor
Copying commands into the Terminal can be dangerous. Terminal'e komut kopyalayıp yapıştırmak tehlikeli olabilir.
Be sure you understand what each part of this command does. Komutun her bir parçasının işlevini iyice anladığınızdan emin olun.
Show paste protection warnings Yapıştırma koruması uyarılarını göster
Don't Paste Yapıştırma

Loading…

User avatar queeup

Translation changed

Terminal / TerminalTurkish

Show in %s
Sürümü göster%s ile aç
a month ago
User avatar None

Source string changed

Terminal / TerminalTurkish

Show versionin %s
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
c-format
Source string location
src/MainWindow.vala:845
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
po/tr.po, string 23