Translation

English
Dark
14/100
Context English Turkish State
Run remainder of line as a command in terminal. Can also use '--' as flag Satırın geri kalan kısmını terminalde komut olarak çalıştır. Alternatif olarak '--' seçeneği de kullanılabilir
Open a new terminal window Yeni bir terminal penceresi aç
Open a new terminal tab Yeni bir terminal sekmesi aç
Show help Yardımı göster
Set shell working directory Kabuk çalışma dizinini ayarla
Copy Kopyala
Copy Last Output Son Çıktıyı Kopyala
Paste Yapıştır
Select All Tümünü Seç
Find… Bul…
Zoom out Uzaklaştır
Default zoom level Varsayılan yakınlaştırma seviyesi
Zoom in Yakınlaştır
High Contrast Yüksek Karşıtlık
Solarized Light Açık Renk Tema
Dark Koyu Renk Tema
Natural Copy/Paste Doğal Kopyala/Yapıştır
Shortcuts don’t require Shift; may interfere with CLI apps Kısayollar Shift gerektirmez; bazı CLI uygulamalarını engelleyebilir
Settings Ayarlar
Show in %s %s ile aç
Default application Varsayılan uygulama
Hide find bar Bul çubuğunu gizle
Are you sure you want to close this tab? Bu sekmeyi kapatmak istediğinizden emin misiniz?
There is an active process on this tab. Bu sekmede bir işlem devam etmekte.
If you close it, the process will end. Bunu kapatırsanız süreç sonlanacak.
Close Tab Sekmeyi Kapat
Are you sure you want to quit Terminal? Terminal'den çıkmak istediğinize emin misiniz?
There is an active process on this terminal. Bu terminalde bir işlem devam etmekte.
If you quit Terminal, the process will end. Terminal'den çıkarsanız, işlem sonlanacak.
Quit Terminal Terminal'den Çık
This command is asking for Administrative access to your computer Bu komut bilgisayarınızın yönetici izinlerine erişmek istiyor

Loading…

User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Dark
Koyu Renk Tema
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
src/MainWindow.vala:410
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
po/tr.po, string 19