Translation

English
Navigate the playlist with the keyboard
32/390
Context English Turkish State
Other updates: Diğer güncellemeler:
Fix an issue with accessing library view Kitaplık görünümüne erişimle ilgili bir sorun düzeltildi
Fix an issue with returning to the welcome page while playing multiple videos Birden fazla video oynatırken karşılama sayfasına geri dönmeyle ilgili bir sorun düzeltildi
Prevent sleep while playing a video Video oynatırken uykuyu engelle
Translation updates Çeviriler güncellendi
Improvements: İyileştirmeler:
Start up faster with large libraries Büyük kütüphanelerle hızlı açılır
Fix cases where subtitles refused to load Altyazıların yüklenmeyi reddettiği durumlar düzeltildi
Handle if library folder is deleted or moved Kütüphane klasörü silinirse veya taşınırsa sorgula
New features: Yeni özellikler:
Load external subtitles Dışarıdan altyazıları yükle
Reliably update the replay button description and file Yeniden oynatma düğmesi açıklamasını ve dosyasını güvenilir bir şekilde güncelle
More consistently remember the last playing video and its play position Son oynatılan videoyu ve oynatma konumunu daha tutarlı bir şekilde hatırla
Fix missing icon in episode view Bölüm görünümünde eksik simgeyi düzelt
Option to automatically play next videos Sonraki videoları otomatik olarak oynatma seçeneği
Navigate the playlist with the keyboard Çalma listesini klavye ile gezin
Add a button to clear the playlist Oynatma listesini silmek için bir düğme ekleyin
Show audio track language in settings Ses parçası dilini ayarlarda göster
Show playlist item titles in their tooltips Oynatma listesi öğe başlıklarını araç ipuçlarında göster
Show an error for unsupported files Desteklenmeyen dosyalar için hata göster
Fix disappearing cursor on headerbar Başlık çubuğunda kaybolan imleç düzeltildi
Hide seekbar preview when switching windows with Alt + Tab Alt + Tab ile pencereler arasında geçiş yaparken arama çubuğu önizlemesini gizle
Build fixes Derleme düzeltmeleri
Window behavior improvements Pencere davranışı iyileştirmeleri
Fix disappearing subtitle tracks Kaybolan altyazı parçaları düzeltildi
Disallow setting playback before start Başlamadan önce oynatma ayarına izin verme
Limit consecutive spacebar pauses Ardışık boşluk çubuğu duraklamalarını sınırla
Crash fixes Çökme düzeltmeleri
Remove About dialog Hakkında iletişim penceresi kaldırıldı
Minor bug fixes Küçük hata düzeltmeleri
Preview popover now closely follows cursor position Önizleme popover'ı şimdi imleç konumunu yakından takip ediyor
User avatar deleted-411

Suggestion added

Çalma listesinde klavye ile gezinme

Suggested change:

Çalma listesinide klavye ile gezinme
6 months ago

Loading…

User avatar decron

Suggestion accepted

Videos / Videos (Extra)Turkish

Navigate the playlist with the keyboard
Çalma listesini klavye ile gezin
a year ago
User avatar deleted-411

Suggestion added

Videos / Videos (Extra)Turkish

Navigate the playlist with the keyboard
Çalma listesinde klavye ile gezinme
a year ago
User avatar None

Suggestion added

Videos / Videos (Extra)Turkish

Navigate the playlist with the keyboard
Çalma listesini klavye ile gezin
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
6 months ago
Translation file
po/extra/tr.po, string 23