Translation

English
Go to Home Page
24/150
Key English Czech State
Whoops! That link has expired. Jejda! Platnost tohoto odkazu skončila.
If you’re trying to download elementary OS, please head back to <a href="/">the home page</a> for the most up-to-date version. If you were brought here from a third-party website, it is possible they were attempting to bypass the payment prompt or installation directions. Please inform them that download links are temporary, per-user, and load-balanced. The correct way to link to the download is to link to <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>. Pokud se pokoušíte stáhnout si elementary OS, prosíme jděte zpět na <a href="/">domovskou stránku</a> pro nejnovější verzi. Pokud jste se tu ocitli odkazem ze stránky třetí strany, je možné, že se pokusili obejít výzvu k platbě nebo pokyny k instalaci. Prosíme informujte je o tom, že odkazy pro stahování jsou dočasné, odlišné pro jednotlivé uživatele a rozdělující vytížení. Správným způsobem jak odkazovat na stahování je odkázat na <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
If you were looking for something else, feel free to <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">file an issue on our GitHub</a>. Pokud jste hledali něco jiného, neváhejte <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">vytvořit hlášení o problému v našem projektu na portálu Github</a>.
Go to Home Page Přejít na úvodní stránku
Download Link Expired &sdot; elementary Platnost odkazu pro stažení skončila &sdot; elementary
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/410
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Website/404
Propagated Translated Website/403

Loading…

User avatar p-bo

Translation changed

Website / 410Czech

Go to Home Page
JPřejít na úvodní stránku
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / 410Czech

Go to Home Page
DomůJít na úvodní stránku
2 years ago
User avatar p-bo

New contributor

Website / 410Czech

New contributor 2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
4 years ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/cs/410.json, string 4