Translation

English
Download Link Expired ⋅ elementary
42/390
Key English Polish State
Whoops! That link has expired. Ups! Ten odnośnik stracił swoją ważność.
If you’re trying to download elementary OS, please head back to <a href="/">the home page</a> for the most up-to-date version. If you were brought here from a third-party website, it is possible they were attempting to bypass the payment prompt or installation directions. Please inform them that download links are temporary, per-user, and load-balanced. The correct way to link to the download is to link to <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>. Jeśli próbujesz pobrać elementary OS, wróć do <a href="/">strony głównej</a>, aby uzyskać najbardziej aktualną wersję. Jeśli zostałeś przeniesiony tutaj z innej strony internetowej, możliwe, że próbowała ona ominąć wskazówki dotyczące płatności lub instalacji. Prosimy o poinformowanie ich, że linki do pobrania są tymczasowe, osobne dla każdego użytkownika i są zoptymalizowane pod względem obciążenia. Prawidłowym sposobem na link do pobrania jest link do <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
If you were looking for something else, feel free to <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">file an issue on our GitHub</a>. Jeśli szukałeś czegoś innego, możesz <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">zgłosić problem na naszym GitHubie</a>.
Go to Home Page Przejdź do strony głównej
Download Link Expired &sdot; elementary Wygasł odnośnik do pobierania ⋅ elementary

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
_lang/pl/410.json, string 5