Translation

English
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
0/1780
Key English Finnish State
Brand Tuotemerkki
The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used. elementaryn brändi kuuluu elementary, Inc.:lle, yritykselle joka tukee ja ohjaa elementary-tuotteiden kehitystä. Nämä ohjeet kuvaavat, milloin ja miten elementaryn brändiä tulisi käyttää.
Company and Product Names Yritys- ja tuotenimet
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc. Sana <strong>elementary</strong> on elementary, Inc.:n tavaramerkki, joka viittaa itse yritykseen. Se kirjoitetaan aina pienellä alkukirjaimella, myös lauseen alussa. Sitä voidaan käyttää myös tuotteiden nimissä (esim. “elementary OS”) viitaten yksittäisiin elementary, Inc.:n tuotteisiin.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation. elementary, Inc.:n ensisijainen tuote on <strong>elementary OS</strong>. Väärinkäsitysten välttämiseksi elementary OS -termiä ei tule koskaan lyhentää muotoon “elementary” tai muuhun lyhenteeseen.
Brand Marks Tuotemerkit
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“e” logomark</strong> and the <strong>“elementary” logotype</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Kumpaakin tulee käyttää seuraavat asiat huomioiden:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Älä venytä, aseta viistoon, käännä, peilaa tai muuten muuta merkkejä.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Älä käytä merkkejä sekavalla taustalla. Yksiväriset taustat soveltuvat parhaiten käyttöön.
The marks should be monochromatic; e.g. white on a dark background or black on a light background.
elementary Logomark elementary-logomerkki
Default logomark
Alternate elementary Logomark
Alternate logomark
The “e” logomark is to be used to refer to elementary, Inc., especially when a square ratio is required. It should be used at larger sizes and when alongside similarly-weighted logos. The thinner, alternate logomark may be used in smaller contexts or when the default logomark feels too heavy.
elementary Logotype elementary-logotyyppi
Logotype Logotyyppi
The “elementary” logotype is to be used when space allows to refer to elementary, Inc. It may also be used before a product name to refer to a specific product of elementary, Inc.
The logotype should always be used under the following guidelines: Logotyyppiä tulisi aina käyttää seuraavien ohjenuorien mukaisesti:
Do not attempt to recreate the logotype by writing “elementary” in a specific font; always use the provided graphic.
Do not use the logotype at small sizes; if it is not clear, use the logomark instead. Älä käytä logotyyppiä pienikokoisena; jos lopputulos näyttää epäselvältä, käytä sen sijaan logomerkkiä.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
_lang/fi/brand.json, string 7