Translation

English
Brand
14/100
Key English Lithuanian State
Brand Prekės ženklas
The elementary brand is unique: technically it belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. However, we have a great community and don’t want to be too overbearing with legal requirements and technicalities. As such, we have written up some guidelines to make it easier to understand when and how the elementary brand should be used. elementary prekės ženklas yra unikalus: techniškai jis priklauso elementary, Inc., kompanijai kuri vadovauja ir palaiko elementary produktų kūrimą. Vis dėlto, mes turime puikią bendruomenę ir nenorime būti pernelyg valdingi, kas liečia teisinių reikalavimų ir techninių aspektų. Štai kodėl mes sukūrėme tam tikras gaires, kad būtų lengviau suprasti kada ir kaip turėtų būti naudojamas elementary prekės ženklas.
Company and Product Names
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation.
Brand Marks Prekės ženklai
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“elementary” logotype</strong> and the <strong>“e” logomark</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Abu turėtų būti naudojami turint omenyje šiuos dalykus:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Neištempti, nenaudoti asimetriškai, nepasukti, neapversti ir niekaip kitaip nekeisti ženklų.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Nenaudoti ženklų pernelyg užkrautame fone; vientisos spalvos yra geriausias pasirinkimas.
The marks should always be monochromatic; typically white if on a dark background, or black if on a light background. Ženklai visada turėtų būti vienspalviai; įprastai, balti tamsiame fone arba juodi šviesiame fone.
Logotype Logotipas
elementary Logotype elementary logotipas
The logotype is to be used when space allows to refer to elementary, Inc., or it can be used before a product name to refer to a specific product of elementary, Inc.
The logotype should always be used under the following guidelines: Logotipas turėtų būti visada naudojamas pagal šias gaires:
Do not attempt to recreate the logotype. It is a meticulously-designed brand mark, not simply “elementary” written in a specific font.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Website/brand
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Website/layout

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/lt/brand.json, string 1