Source string

383/3900

Loading…

The elementary brand is unique: technically it belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. However, we have a great community and don’t want to be too overbearing with legal requirements and technicalities. As such, we have written up some guidelines to make it easier to understand when and how the elementary brand should be used.
Merkevara til elementary er unik. Teknisk sett så tilhøyrer den elementary, Inc., bedrifta som styrar og støttar utviklinga av elementary-produkt. Men me har eit fantastisk brukarsamfunn, og me ynskjer ikkje å lessa på med for mykje rettslege og tekniske krav. Difor har me skreve nokre retningslinjer som gjer det enklare å forstå kva og korleis ein skal nytta merkevara elementary.
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Multiple failing checks

The translations in several languages have failing checks

Reset

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/nn/brand.json, string 2