Translation

English
Company and Product Names
0/250
Key English Turkish (tr_TR) State
Brand Marka
The elementary brand is unique: technically it belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. However, we have a great community and don’t want to be too overbearing with legal requirements and technicalities. As such, we have written up some guidelines to make it easier to understand when and how the elementary brand should be used. elementary markası benzersizdir: teknik olarak elementary, Inc.'e aittir, elementary ürünlerinin gelişimini destekleyen ve rehberlik eden şirket. Ancak, harika bir topluluğumuz var ve onları yasal gereklilikler ve teknik detaylar içinde boğmak istemiyoruz. Bu yüzden, elementary markasının ne zaman ve nasıl kullanılacağını kolaylaştıran bir kılavuz yazdık.
Company and Product Names
The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc.
The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation.
Brand Marks Marka Simgeleri/Logolar
elementary, Inc. claims two marks: the <strong>“elementary” logotype</strong> and the <strong>“e” logomark</strong>. Both are considered trademarks and represent elementary, Inc.
Both should be used with the following in mind: Bu marka simgeleri aşağıdaki şekillerde kullanılamaz:
Do not stretch, skew, rotate, flip, or otherwise alter the marks. Simgeler (dijital grafik ortamında) eğilemez, bükülemez, döndürülemez veya gerilemez.
Do not use the marks on an overly-busy background; solid colors work best. Simgeleri katı yoğun bir arka plan üzerinde kullanmayın. Katı renkler iyi çalışır.
The marks should always be monochromatic; typically white if on a dark background, or black if on a light background. Simgeler her zaman monokrom olmalıdır; genellikle koyu arka planda beyaz yahut açık arkaplanda siyah.
Logotype Metinsel Logo
elementary Logotype elementary Metinsel Logosu
The logotype is to be used when space allows to refer to elementary, Inc., or it can be used before a product name to refer to a specific product of elementary, Inc.
The logotype should always be used under the following guidelines: Metinsel logo sadece aşağıdaki sınırlar doğrultusunda kullanılabilir:
Do not attempt to recreate the logotype. It is a meticulously-designed brand mark, not simply “elementary” written in a specific font.
Do not use the logotype at small sizes; if it is not clear, use the logomark instead. Metinsel logoyu küçük boyutlarda kullanmayın. Net değil ise bunu yerine "e" simgesini içeren simgesel logoyu kullanın.
Logomark Simgesel Logo

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish (tr_TR)
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
_lang/tr_TR/brand.json, string 3