Translation

English
You’re connected!
11/170
Key English Turkish State
You’re connected! Bağlısınız!
Your Internet connection appears to be working. You can safely close this window and continue using your device. İnternet bağlantınız çalışıyor gibi görünüyor. Güvenli bir şekilde bu pencereyi kapatın ve cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Why is this window appearing? Bu pencereyi neden görüyorum?
elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page. elementary OS, yeni bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda internet bağlantınızı otomatik olarak kontrol eder. İnternet bağlantısı olmadığını algılarsa (yani, bir kafede veya başka bir halka açık yerde bir giriş portalına bağlanıyorsanız), bu pencere belirecek ve oturum açma sayfasını görüntüleyecektir.
Some networks can appear to be a captive portal at first, triggering this window, then actually end up connecting. In those cases, you'll see this message and can safely close the window. Bazı ağlar ilk olarak Giriş Portalı olarak gözüküp bu pencerenin açılmasını sağlayabilir zira bağlantı kurulmuştur. Bu gibi durumlarda, bu yazıyı göreceksiniz ve pencereyi güvenli bir şekilde kapatabilirsiniz.
You’re connected! ⋅ elementary Bağlısınız! ⋅ elementary

Loading…

User avatar queeup

New translation

Website / capnet-assistTurkish

You’re connected!
Bağlısınız!
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
_lang/tr/capnet-assist.json, string 1