Translation

English (United States)
You're connected!
12/170
Key English (United States) Turkish State
You're connected! Bağlandınız!
Your Internet connection appears to be working. You can safely close this window and continue using your device. İnternet bağlantınız çalışıyor gibi görünüyor. Güvenli bir şekilde bu pencereyi kapatın ve cihazınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Why is this window appearing? Bu pencereyi neden görüyorum?
elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new WiFi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page. elementary OS yeni bir kablosuz ağa bağlandığınızda otomatik olarak internet bağlantınızı kontrol eder (örneğin, eğer bir kahve dükkanında veya başka bir halka açık alanda Captive Portal'a bağlanıyorsanız), bu pencere açılır ve giriş sayfası gözükür.
*Captive Portal: Kimlik doğrulama bilgileri ile internete erişim sağlar.
Some networks can appear to be a captive portal at first, triggering this window, then actually end up connecting. In those cases, you'll see this message and can safely close the window. Bazı ağlar ilk olarak Captive Portal olarak gözüküp bu pencerenin açılmasını sağlayabilir zira bağlantı kurulmuştur. Bu gibi durumlarda, bu yazıyı göreceksiniz ve pencereyi güvenli bir şekilde kapatabilirsiniz.
You're connected! ⋅ elementary Bağlandınız! ⋅ elementary

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English (United States) Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
_lang/tr/capnet-assist.json, string 1