Translation

English
etcher steps
14/120
Key English Finnish State
Back Up Your Data Varmuuskopioi tiedostosi
Make sure to back your important data up to an external location such as a cloud service or an external hard drive. Installing a new operating system may overwrite your existing data. Varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedostosi ulkoiseen sijaintiin, esimerkiksi pilvipalveluun tai ulkoiselle kiintolevylle. Uutta käyttöjärjestelmää asentaessasi tiedostosi saattavat hävitä tietokoneen kiintolevyltä.
Step-by-step Guide Vaiheittainen ohje
Follow the video above, or select the operating system you are currently using to view tailored installation instructions below. Seuraa yllä olevan videon ohjeita, tai valitse alapuolelta käytössäsi oleva käyttöjärjestelmä nähdäksesi yksityiskohtaiset asennusohjeet.
Windows Windows
macOS macOS
Linux Linux
Verify Your Download Vahvista lataus
Verifying your download is an important step: we generate a "checksum" for elementary OS images and recommend that you verify that your download matches that checksum before trying to install. This ensures that you've received the full, complete download and that it is not corrupted. Latauksen vahvistaminen on tärkeä asia: luomme "tarkistussumman" elementary OS:n levykuvista ja suosittelemme, että vahvistat lataamasi tiedoston tarkistussumman ennen asennusta. Näin varmistut, että sinulla on toimiva ja oikea levykuva.
Assuming you downloaded elementary OS to your Windows Downloads folder, open the Command Prompt in Windows and run the following command: Olettaen että latasit elementary OS:n Windowsin Downloads-kansioon, avaa Windowsin komentokehote ja suorita seuraava komento:
It should produce the output: tulisi tuottaa seuraavan tulosteen:
If the checksum does not match, you may need to re-download your copy of elementary OS and ensure it completes downloading before re-verifying it. Jos tarkistussumma ei vastaa tätä arvoa, suosittelemme lataamaan elementary OS:n levykuvan uudelleen.
Creating an Install Drive Asennusmedian luominen
To create an elementary OS install drive you'll need a USB flash drive that is at least 4 GB in capacity and an app called "Etcher". elementary OS:n asennusmedian luominen vaatii USB-muistitikun, jonka kapasiteetti on vähintään 4 gigatavua, ja sovelluksen nimeltä "Etcher".
Download Etcher Lataa Etcher
etcher steps etcher-vaiheet
Open Etcher, then: Avaa Etcher ja seuraa ohjeita:
Plug in your spare USB flash drive Liitä USB-muistitikku
Select your downloaded .iso file using the "Select image" button Valitse lataamasi .iso-tiedosto "Select image" -painikkeella
Etcher should automatically detect your USB drive; if not, select the correct drive Etcherin pitäisi havaita automaattisesti USB-laite; jos ei, valitse oikea asema
Click the "Flash!" button. It may take a moment to get started. Napsauta "Flash!"-painiketta. Aloittamisessa saattaa kestää hetki.
Once complete, continue to boot from the install drive. Kun kaikki on valmista, jatka käynnistämällä tietokone asennusmediaa käyttäen.
Booting From the Install Drive Käynnistäminen asennusmediaa käyttäen
In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive. Aloittaaksesi asennuksen, tietokone tulee käynnistää asennusmediaa käyttäen.
Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer. Olettaen että tietokoneesi on edelleen päällä, aloita kiinnittämällä asennusmedia ja käynnistämällä tietokone uudelleen.
Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually <kbd>F12</kbd>, but sometimes <kbd>Esc</kbd> or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure. Useimmat tietokoneet mahdollistavat käynnistysjärjestyksen muuttamisen painamalla tiettyä näppäintä — usein <kbd>F12</kbd>, toisinaan <kbd>Esc</kbd> tai muu vastaava toimintonäppäin. Saat näppäimen selville tietokoneen ohjekirjasta tai tietokoneen käynnistyksen yhteydessä hetkeksi ilmestyvästä näkymästä.
Press <kbd>F12</kbd> (or the appropriate key) and select the install drive—usually &quot;USB-HDD&quot; or something containing the word &quot;USB&quot;, but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu. Paina <kbd>F12</kbd> (tai muu vastaava näppäin) ja valitse asennusmedia — usein &quot;USB-HDD&quot; tai vastaava kohta, mikä sisältää tekstin &quot;USB&quot;, tosin tämä vaihtelee tietokoneiden välillä. Jos valitset väärän aseman, tietokoneesi käynnistyy normaaliin tapaan. Tässä tapauksessa käynnistä tietokone uudelleen ja valitse eri asema valikosta.
Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process. Pian oikean käynnistysaseman valitsemisen jälkeen sinun tulisi nähdä elementary OS:n käynnistysnäkymä. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita, jotka ohjaavat sinut asennuksen läpi.
Assuming you downloaded elementary OS to your macOS Downloads folder, open the Terminal app in macOS and run the following command: Olettaen että latasit elementary OS:n macOS:n Downloads-kansioon, avaa Pääte ja suorita seuraava komento:
The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore. Seuraava viesti saattaa ilmetä ns. flashaus-toimenpiteen aikana. Sen ohittaminen on turvallista.
Not readable warning Ei luettavissa -varoitus

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / docs-installationFinnish

etcher steps
etcher-vaiheet
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a month ago
Translation file
_lang/fi/docs/installation.json, string 31