Translation

English
The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.
96/820
Key English Finnish State
Download Etcher Lataa Etcher
etcher steps etcher-vaiheet
Open Etcher, then: Avaa Etcher ja seuraa ohjeita:
Plug in your spare USB flash drive Liitä USB-muistitikku
Select your downloaded .iso file using the "Select image" button Valitse lataamasi .iso-tiedosto "Select image" -painikkeella
Etcher should automatically detect your USB drive; if not, select the correct drive Etcherin pitäisi havaita automaattisesti USB-laite; jos ei, valitse oikea asema
Click the "Flash!" button. It may take a moment to get started. Napsauta "Flash!"-painiketta. Aloittamisessa saattaa kestää hetki.
Once complete, continue to boot from the install drive. Kun kaikki on valmista, jatka käynnistämällä tietokone asennusmediaa käyttäen.
Booting From the Install Drive Käynnistäminen asennusmediaa käyttäen
In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive. Aloittaaksesi asennuksen, tietokone tulee käynnistää asennusmediaa käyttäen.
Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer. Olettaen että tietokoneesi on edelleen päällä, aloita kiinnittämällä asennusmedia ja käynnistämällä tietokone uudelleen.
Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually <kbd>F12</kbd>, but sometimes <kbd>Esc</kbd> or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure. Useimmat tietokoneet mahdollistavat käynnistysjärjestyksen muuttamisen painamalla tiettyä näppäintä — usein <kbd>F12</kbd>, toisinaan <kbd>Esc</kbd> tai muu vastaava toimintonäppäin. Saat näppäimen selville tietokoneen ohjekirjasta tai tietokoneen käynnistyksen yhteydessä hetkeksi ilmestyvästä näkymästä.
Press <kbd>F12</kbd> (or the appropriate key) and select the install drive—usually &quot;USB-HDD&quot; or something containing the word &quot;USB&quot;, but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu. Paina <kbd>F12</kbd> (tai muu vastaava näppäin) ja valitse asennusmedia — usein &quot;USB-HDD&quot; tai vastaava kohta, mikä sisältää tekstin &quot;USB&quot;, tosin tämä vaihtelee tietokoneiden välillä. Jos valitset väärän aseman, tietokoneesi käynnistyy normaaliin tapaan. Tässä tapauksessa käynnistä tietokone uudelleen ja valitse eri asema valikosta.
Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process. Pian oikean käynnistysaseman valitsemisen jälkeen sinun tulisi nähdä elementary OS:n käynnistysnäkymä. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita, jotka ohjaavat sinut asennuksen läpi.
Assuming you downloaded elementary OS to your macOS Downloads folder, open the Terminal app in macOS and run the following command: Olettaen että latasit elementary OS:n macOS:n Downloads-kansioon, avaa Pääte ja suorita seuraava komento:
The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore. Seuraava viesti saattaa ilmetä ns. flashaus-toimenpiteen aikana. Sen ohittaminen on turvallista.
Not readable warning Ei luettavissa -varoitus
After you hear the chime, press and hold <kbd>Option</kbd>. Then, select the appropriate boot drive. Note that it may be incorrectly identified as &quot;Windows&quot;, but this is normal. Kun kuulet tietokoneen käynnistysäänen, paina ja pidä pohjassa <kbd>Option</kbd>. Sen jälkeen valitse oikea asennusmedia. Ota huomioon, että tietokone saattaa tunnistaa asennusmedian virheellisesti nimellä &quot;Windows&quot;, mutta tämä on normaalia.
Boot Errors Käynnistysvirheet
If your Mac doesn't recognize your elementary OS USB Install Drive in the boot menu, you may need to create an elementary OS Install DVD instead. To create one, insert a blank DVD, right click on the ISO file in Finder, and select &quot;Burn {#release_filename} to Disc&quot;. When complete, attempt to boot again from the Install DVD. Jos Mac-tietokoneesi ei tunnista elementary OS:n USB-asennusmediaa käynnistysvalikossa, sinun saattaa olla tarpeen luoda USB-muistitikun sijaan elementary OS:n asennusmedia DVD-levylle. Luo DVD-asennusmedia syöttämällä tyhjä DVD tietokoneeseen, napsauta ISO-tiedostoa hiiren oikealla näppäimellä Finderissa ja valitse &quot;Burn {#release_filename} to Disc&quot;. Kun tämä on valmistunut, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä käynnistää asennus DVD-levyltä.
Running the following command in your terminal: Seuraavan komennon suorittaminen päätteessä:
After Installation Asennuksen jälkeen
Take this time to read the <a href="/docs/learning-the-basics">getting started</a> guide to learn about your new operating system. <a href="/docs/learning-the-basics">Opettele perusasiat</a> uudesta käyttöjärjestelmästäsi.

Loading…

User avatar artnay

New translation

Website / docs-installationFinnish

The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.
Seuraava viesti saattaa ilmetä ns. flashaus-toimenpiteen aikana. Sen ohittaminen on turvallista.
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
a year ago
Source string age
a month ago
Translation file
_lang/fi/docs/installation.json, string 45